Rijschoolericbakker
Image default
Dienstverlening

Waarom is veiligheid op de werkplek zo belangrijk?

Veiligheid op de werkplek is erg belangrijk. Voor elke bedrijfstak. Werknemers moeten er vanuit kunnen gaan dat ze in een veilige en goed beschermde omgeving hun werk kunnen doen. Een veilige werkplek is essentieel om het welzijn van zowel werkgevers als werknemers te bevorderen. Bedrijven en werkgevers hebben de plicht en de morele verantwoordelijkheid om bescherming op de werkplek beschikbaar te stellen. Bedrijfsontevallen zijn ernstig. Veiligheidsmaatregelen kunnen voorkomen dat werk gerelateerde verwondingen aanzienlijk verminderen. Ook portaalkranen keuren via EKH.nl helpt daarbij.

Elk bedrijf en elke bedrijfstak kent veiligheidsrisico’s. Daarom moeten bedrijven hier goed over nadenken. Welke veiligheidsmaatregelen zijn nodig om te implementeren in hun bedrijf om ervoor te zorgen dat werknemers elk uur van elke dag veilig hun werk kunnen doen. Zonder twijfel is veiligheid op de werkplek noodzakelijk omdat het bedrijven helpt om gewonden en ja zelfs doden te voorkomen. Maar ook voorkomt een goede veiligheid o.a. financiële verliezen en materiële schade. Tegelijkertijd verhoogt het de productiviteit van werknemers en helpt het de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren.

Beïnvloed vele levens voor altijd

Ongeacht de aard van een bepaald bedrijf, verwondingen kunnen zich altijd voordoen. En ongevallen kunnen altijd gebeuren. Ernstige verwondingen op de werkplek of zelfs sterfgevallen op de werkplek hebben voor altijd een grote invloed op veel levens. Gezinnen, partner, kinderen, ouders, vrienden, gemeenschappen, en collega’s ook kunnen er veel nadelige gevolgen van ondervinden. De werknemer die te maken krijgt met letsel op de werkplek zal net als zijn familie de financiële lasten moeten dragen. Iedereen verwacht ook dat na het werk iedereen weer zonder letsel thuiskomt. Als dit onverhoopt niet zo is, verliest iedereen een stukje geluk, totdat de betreffende persoon weer is hersteld. Als door een ongeval op het werk, de dood het gevolg is, zal voor altijd een stuk geluk zijn verdwenen.

Productiviteit beïnvloeden

Als een bedrijf zijn werknemers geen veiligheid op de werkplek biedt, krijgt het te maken met een heleboel problemen. Waaronder een verminderde productiviteit. Ongevallen beïnvloeden de productiviteit van een bedrijf op een negatieve manier. Letsel betekent verloren manuren. Er moet in gedachten worden houden dat productiviteit verloren gaat wanneer andere werknemers moeten stoppen met hun taken om voor de gewonde persoon te zorgen. Werknemers raken ongeconcentreerd, onrustig en nemen mogelijk lange pauzes om het incident te vergeten dat in het bedrijf heeft plaatsgevonden.

Loyaliteit en gelukkiger werknemers

Werknemers zullen juist loyaal zijn aan het bedrijf als ze weten dat de veiligheid in de werkomstandigheden gewaarborgd is. Wanneer bedrijven een gezonde en veilige werkplek kunnen garanderen, kunnen zij een team van loyale werknemers vormen. Het is duidelijk dat een veilige en gezonde werkomgeving gelukkigere werknemers oplevert, omdat iedereen veiligheid wil. Kies voor Veilig Magazijn voor een veilig magazijn!