Rijschoolericbakker
Image default
Aanbiedingen

Het juiste pad richting re-integratie met een arbeidsdeskundig onderzoek

Soms loopt een medewerker vast binnen je organisatie en valt hij vanwege geestelijke of lichamelijke klachten uit. De meeste medewerkers vallen slechts kort uit en kunnen daarna weer probleemloos aan de slag in hun huidige functie. Helaas is dit niet altijd het geval. Om een medewerker die langdurig thuis zit te helpen op het pad van re-integratie laat je een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren.

 

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

De werkgever en de werknemer zijn samen verantwoordelijk om te investeren in de re-integratie. Als de werknemer voor langere tijd is uitgevallen adviseert de bedrijfsarts vaak om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Tijdens dit onderzoek kijkt de arbeidsdeskundige naar de re-integratiemogelijkheden in de bestaande functie. Soms blijkt uit het onderzoek dat een alternatieve functie op dit moment meer gepast is. In het re-integratieplan geeft de arbeidsdeskundige aan wat de beste route is op weg naar een duurzaam herstel. Met het inschakelen van een arbeidsdeskundige hoef je niet lang te wachten. Als aan het begin van de ziekteperiode al duidelijk is dat er meer aan de hand is en re-integratie in de huidige functie zonder aanpassingen niet mogelijk is, is het aan te raden eerder een onderzoek te laten uitvoeren.

 

Waar bestaat het onderzoek uit? 

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit verschillende componenten. De deskundige analyseert de huidige functie. Wat voor inspanningen moet de medewerker leveren om deze functie te vervullen? Op basis van de input van de bedrijfsarts wordt de belastbaarheid getoetst. Verder vinden er gesprekken plaats met jou als werkgever en met de medewerker. Ook voert de deskundige een driehoeksgesprek met alle betrokken partijen. Alle partijen zijn gebaat bij duidelijkheid over het toekomstperspectief van de medewerker. Door vervolgens gebruik te maken van een Mobiliteitscentrum worden de mogelijkheden van de medewerker een stuk groter. Arbeidsmakelaars zijn voortdurend op zoek naar uitstroommogelijkheden in de vorm van werkervaringsplaatsen en vacatures. Zo komt er voor iedereen gauw een eind aan een traject dat zich anders heel lang kan voortslepen en bovendien vaak geen bevredigend einde heeft.